A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Licit Termékkereskedelmi Polgári Jogi Társaság (rövidített elnevezése: Licit Termékkereskedelmi PJT ) amely létrejött Dobos András Szilárd egyéni vállalkozó Székhelye: 1027 Budapest, Lipthay utca 5. II/16., Nyilvántartási szám: 6982533, Adószáma: 63619531-1-41 és Halász Endre Gábor egyéni vállalkozó Székhelye: 1154 Budapest Gábor Áron út 142., Nyilvántartási szám: 54005930, Adószáma: 55346515-1-42 tagok között, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://www.vadaszlicit.hu, https://www.fegyverlicit.hu valamint partneroldalain elérhető online piactér, apróhirdetés és integrált webshop szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatások) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve az oldal használatával továbbá a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás(ok) használatával a Felhasználó és a Licit Termékkereskedelmi PJT között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv) 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Licit Termékkereskedelmi PJT, mint a https://www.vadaszlicit.hu, https://www.fegyverlicit.hu online piactér, apróhirdetés és integrált webshop szolgáltatásainak üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Vadaszlicit rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, a Vadaszlicit által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:
Vadaszlicit: a Licit Termékkereskedelmi PJT által a https://www.vadaszlicit.hu, https://www.fegyverlicit.hu domain(ek) alatt, magyar nyelven üzemeltetett online kereskedelmi oldal, online piactér, apróhirdetés és integrált webshop ahol a Felhasználók termékeket adhatnak el illetve vásárolhatnak; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;
Termék: áru vagy szolgáltatás, jog és/vagy kötelezettség, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁFF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;
Eladó: az a Felhasználó, aki a Vadaszliciten terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket feltölt;
Licitáló: az a Felhasználó, aki licitál – elektronikus úton vételi ajánlatot tesz – egy olyan tranzakciós folyamatban megjelent termékre, amelyet a Vadaszlicit piactéren az Eladó aukció keretében kíván értékesíteni;
Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol a Vadaszlicit felületen, amely termék az Eladó szándéka szerint aukció keretében, vagy fix áron vásárolható meg;
Tranzakció: az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék megvásárlásával/az eladás vagy aukció lezárultával ér véget;
Aukció: az a tranzakció, amelynek során a Felhasználók licitálás (elektronikus úton való vételi ajánlat megtétele) útján vásárolhatják meg az Eladó által feltöltött terméket. Az aukció nyertese az a Felhasználó, aki annak végéig a legmagasabb vételi ajánlatot (licitet) tette, vagy aki a terméket az Eladó által meghatározott (az aukcióban szereplő) fix áron (villámáron) megvásárolta;

A Licit Termékkereskedelmi PJT által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat, az adatvédelmi feltételeket a jelen dokumentumtól különálló Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. A Licit Termékkereskedelmi PJT által működtetett online kereskedelmi oldal, online piactér, apróhirdetés és integrált webshop és társoldalainak szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik – ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik – regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1/2. A Vadaszlicit által nyújtott Szolgáltatásokat a Licit Termékkereskedelmi PJT üzemeltetésében lévő más kereskedelmi portálok, piacterek felhasználója külön regisztráció nélkül használhatja, ha előzetesen jóváhagyja, hogy a Licit Termékkereskedelmi PJT személyes adatait a Vadaszlicit felhasználói adatbázisába is felvigye és elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Vadaszlicit, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Vadaszlicit online kereskedelmi oldal, online piactér, apróhirdetés és integrált webshop használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, Instagram fiók elérhetőség, Skype azonosító stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Licit Termékkereskedelmi PJT által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Vadaszlicit jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév és jelszó minden olyan karaktert tartalmazhat amit a rendszer technikailag elfogad rendeltetésszerű működési körülmények között. A Vadaszlicit fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a Vadaszlicit informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal, illetve alulvonással kiegészítse.

1/3. A Vadaszlicit adatkezelési és regisztrációs szinteket alkalmaz az online piactér szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

 • 1. szint: a regisztrációt követően a Felhasználó nem ellenőrzött felhasználói státuszba kerül, a további verifikációig (2. szint vagy 3. szint) nem rendelkezik licitálási, vásárlási és/vagy eladási jogosultsággal.
 • 2. szint: amennyiben a Felhasználó licitálni vagy fix áron vásárolni szeretne, vagy apróhirdetést szeretne feladni, akkor a Vadaszlicit ellenőrzi, hogy a felhasználó által a regisztráció során megadott (a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen) mobil telefonszám valós-e. Ennek ellenőrzése a következő módon történik: a Vadaszlicit a Felhasználó által megadott mobil telefonszámra egy biztonsági kódot tartalmazó SMS-t küld. Ezt a kódot a Felhasználónak a Vadaszlicit e célra szolgáló webes felületén kell megadnia (beírnia); a sikeres adatbevitel esetén a Felhasználó felhasználói státusza megváltozik és ellenőrzött felhasználói státuszba kerül, mellyel a jelen ÁFF-ben foglalt korlátozások (vásárlási limit) mellett vásárlási jogokkal rendelkezik és a jelen ÁFF-ben foglaltaknak megfelelően apróhirdetést adhat fel. Egy mobil telefonszám csak egy felhasználói fiók tekintetében használható fel az ellenőrzött felhasználói státusz (2. regisztrációs szint) eléréséhez.
 • 3. szintTeljes jogú felhasználóvá akkor válik a Felhasználó, ha
  • bankszámlaszámot ad meg és a Vadaszlicit e célra megjelölt számlájára 100,- Ft kauciós összeget átutal és ez az összeg a Vadaszlicit e célra megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.
  • a Vadaszlicit online fizetési szolgáltatóján (OTP Mobil) keresztül sikeres ellenőrzési (authorizációs) tranzakciót hajt végre, internetes fizetésre alkalmas bankkártya felhasználásával. Az authorizációs tranzakció során 100,- Ft kerül terhelésre a felhasználó által megadott bankkártya felhasználásával az OTP Mobil fizetési rendszeren keresztül, mely összeg az authorizációs tranzakció lezárásával feloldásra kerül.

A teljes jogú felhasználói jogosultsággal rendelkező Felhasználó teljes körű vásárlási, licitálási és eladási jogosultsággal is rendelkezik.

1/4. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. Bankszámlaszám változása esetén a Vadaszlicit megkövetelheti a Felhasználótól a teljes jogú felhasználói regisztráció ismételt elvégzését.

1/5. A Felhasználó email útján kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Vadaszlicittel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt (felmondási idő) a Vadaszlicit ügyfélszolgálatán, a Kapcsolat menüben nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Vadaszlicit akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Vadaszlicit felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján.

1/6. Kereskedői regisztráció

Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A Vadaszlicit nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó a Vadaszlicit által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.

A kereskedőről közzétett információk a kereskedő nevére való kattintással a kereskedői fiókban közzétéve tekinthetők meg. Kizárólag kereskedők rendelkeznek ilyen kereskedői fiók adatlappal.

Ahol a jelen ÁFF személyes menüt (felhasználói fiókot) említ, arra a kereskedői fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen ÁFF a kereskedői fiókra eltérő szabályokat állapít meg.

 1. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése
 • Díjmentes szolgáltatások: Vadaszlicit minden szolgáltatását díjmentesen nyújtja Felhasználói számára. Fentartja a jogot, hogy előzetes értesítés mellett díjszabást vezessen be melyről Felhasználóit előzetesen értesíti legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. regisztráció, termékfigyelő, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, vásárlás, ajánlatkérés, levelezés;
 • Díjköteles szolgáltatások: A Vadaszlicit fenntartja magának azt a jogot, hogy a Vadaszlicit online piactér egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei és az egyes díjtételek külön szabályai a Vadaszlicit aktuális díjszabásában tekinthetőek meg. A Vadaszlicit díjszabása irányadó külön megállapodás hiányában a Licit Termékkereskedelmi PJT által üzemeltetett oldalakon történt értékesítésekre is, függetlenül attól, hogy az adott oldalon a vevő rendelkezik-e regisztrációval.

2/1.

 1. A Vadaszlicit jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. Kivételt képez ez alól a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körének szűkítése, azaz az egyes termékkategóriák időlegesen történő díjmentessé tétele, az ilyen termékkategóriákba tartozó termékek Vadaszlicit Piactérre történő díjmentes feltöltésének engedélyezése. Az ilyen jellegű módosításokra a jelen ÁFF módosítására vonatkozó általános rendelkezések az irányadók.
 2. A sikerdíjak alapját jelentő sikeres tranzakciók létrejöttével kapcsolatban a Vadaszlicit a felhasználók visszajelzéseit veszi figyelembe. A Felhasználónak a felhasználói fiókból elérhető visszajelzési panelt kötelező a tranzakciót követően kitöltenie. A Felhasználó a tranzakciót követően visszajelzést ad a tranzakció sikerességéről. A vevő a tranzakciót követően 90 napig adhatja le értékelését, az értékelés leadására a Vadaszlicit a vevőnek a tranzakciót követően négy alkalommal, a tranzakciót követő 14., 28., 57. és 88. napon küld emlékeztetőt.

2/2. Az eladó a tranzakciót követően 15 nap alatt adhatja le értékelését. Ha az eladó 15 nap alatt értékelést nem ad, a Vadaszlicit jogosult a 15. napot követő naptól a tranzakciót sikeresnek tekinteni, a vevői visszajelzéstől függetlenül. A Vadaszlicit a sikeres tranzakciók sikerdíjait a visszajelzést, vagy a sikeressé minősítést követő 24 órán belül számolja el és terheli a Felhasználó egyenlegére. A sikeres visszajelzést, vagy a Vadaszlicit általi sikeresnek minősítést követően az adott tranzakció sikerességét illetően a Vadaszlicit utólagos reklamációt nem fogad el.

2/3. A Vadaszlicit fenntartja magának azt a jogot, hogy az eladói oldalról érkező sikertelen visszajelzés valódiságát esetenként ellenőrizze és az ellen – bizonyítható és indokolt esetben – kifogást nyújtson be. Bizonyítható és indokolt esetnek minősül különösen, ha egy tranzakciót a vevő sikeresnek értékel, míg az eladó sikertelennek; ilyen esetben a Vadaszlicit a regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail, telefonszám) megkeresi a vevőt és kéri a tranzakció megerősítését; a tranzakció vevő általi megerősítése esetén a Vadaszlicit jogosult az adott tranzakciót sikeresnek tekinteni és így jogosult sikerdíjának felszámítására. A valótlan visszajelzést készítő felhasználó felhasználói fiókjához való hozzáférését a Vadaszlicit felfüggesztheti, vagy kizárhatja a felhasználót az online piactér használatából.

2/4. A Vadaszlicit a sikeres tranzakciók sikerdíjait számítja fel az eladó egyenlegére. A sikerdíj alapja a leütési érték, vagy vételár.

2/5. Nem kerülnek kiszámlázásra az eladó által (a tranzakciót követő 30 napon belül) sikertelenként visszajelzett vagy nem kifogásolt tranzakciók jutalékai.

2/6. Ha a vevő sikeres visszajelzést adott, az eladónak a 5. és a 10. napon a Vadaszlicit a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre egyedi értesítőt küld, majd a 15. napon, az utolsó egyedi értesítővel egy időben megtörténik a tranzakció sikeressé minősítése.

2/7. A tranzakciót és partnerét az eladó ezután a tranzakciót követő 30. napig minősítheti, akár sikertelenként is megjelölve az adásvételt, azonban ez a Vadaszlicit által felszámított sikerdíjat nem befolyásolja. A tranzakcióról való visszajelzés megtételével, vagy a tranzakció Vadaszlicit általi sikeres minősítésével a Vadaszlicit Szolgáltatása teljesül.

2/8. Ha egy felhasználóval szemben a Vadaszlicit kizárást alkalmaz, a sikerdíjak kiszámlázásának alapja a kizáráskor fennálló, vagy azt követően keletkező vevői értékelés, illetve sikeressé minősítés, eladói értékelés hiányában. Ilyen esetben a Vadaszlicit Szolgáltatása a sikeres értékelés, vagy annak minősítése alapján teljesül.

2/9. Akinek 10.000,- Ft összértékben elmaradt értékelése van, azaz, az értékelésre váró tranzakció(k) leütési ára elérte a 10.000,- Ft-ot annak a felhasználói fiókjában erre vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

2/10. A Vadaszlicit online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartástvezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A Felhasználó a Vadaszlicit által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

2/11. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a feltöltött termékek, a sikeres eladások és a kiemelt megjelenéseket., valamint az egyéb díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A fizetendő díjtételek számlázására és a részletes elszámolás kiküldésére havonta egy alkalommal kerül sor. Az Üzemeltető 30 naponta állít ki számlát, amely számla kiállításának dátuma igazodik a Felhasználó részére előző hónapban kiállított számla dátumához, azzal, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot ezen időtartam (30 napos számlázási periódus/időszak) eseti módosítására. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a számlázás tényéről. Az értesítést a Vadaszlicit elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki. A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a Felhasználó online is ellenőrizheti a kiszámlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó sikerdíj tételeket.

2/12. A Vadaszlicit elektronikus számlát készít és állít ki. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított számla az aktuális, a tranzakció (az aukció) indításakor irányadó díjtáblázat alapján kalkulált díjakat tartalmazza. Az elektronikus számla a felhasználói fiók “Számlázott tételek” fiókpontjából tölthető le. A Vadaszlicit papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

2/13. A kiállított számlák fizetési határideje tizennégy (14) naptári nap. A fizetés teljesítési napja a Vadaszlicit számláján lévő jóváírás napja.

A számla rendezése történhet átutalással, VPOS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb a Vadaszlicit által biztosított elektronikus fizetés útján, a Felhasználó választásának megfelelően. A banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik. Minden felhasználó részére a Vadaszlicit biztosít egy 24 számjegyből álló egyedi bankszámlaszámot, amelyre a számla végösszegét a fizetési határidő lejártáig át kell utalni.

2/14. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a számlán jelzett fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség.

Amennyiben a Vadaszlicit által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, a Vadaszlicit, a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában a Vadaszlicit a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a fennálló kötelezettségeket követeléskezelés céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokkal, amennyiben a Felhasználó természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokkal a Vadaszlicit az Adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata (Adatkezelési tájékoztató) 7. pontjában megjelölt követeléskezelő (követelésbehajtó) partnereihez adhatja át behajtásra. Amennyiben a Vadaszlicit a követeléskezelőt a követelés kezelésével megbízza, a Felhasználó követeléskezelési díj megfizetésére kötelezhető. A követeléskezelés folyamatát és az azzal kapcsolatos egyéb információkat a jelen ÁFF melléklete tartalmazza. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Vadaszlicit bírósági úton érvényesítheti követelését.

A fizetési felszólítást a Vadaszlicit a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre küldött e-mail útján vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben teszi meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

A Vadaszlicit kizárhatja a Piactér használatából azokat a Felhasználókat, akik 6 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak a Vaterával szemben.

2/15. A Vadaszlicit, a Felhasználó pozitív egyenlege esetén pénzt vissza nem térít, kivéve, ha a Felhasználó regisztrációját visszavonhatatlanul megszünteti, vagy kizárásra kerül és tartozása nem áll fenn, sem a megszűnt felhasználónév alatt, sem más felhasználónéven. A Vadaszlicit visszatérítést csak a Vadaszlicit által meghatározott nyilatkozatmintával megegyező tartalmú, legalább teljes bizonyító erejű (pl. cégszerűen, vagy 2 tanú által aláírt) magánokirat alapján teljesít. Nyilatkozatmintát a Vadaszlicit ügyfélszolgálata biztosít a Felhasználó megkeresése alapján.

2/16. A Felhasználó és a Vadaszlicit, mint felek esetleges jogvitáira a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadóak. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Vadaszlicit által működtetett online piactér, apróhirdetés és integrált webshop esetében a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

2/17. Kereskedői fiók esetén a Vadaszlicit jogosult egyedi, a mindenkori érvényes díjszabásban rögzített díjaktól eltérő mértékű díjakat, illetve díjtételeket megállapítani, melyeket a Felhasználó a kereskedői fiók aktiválásakor, vagy a Vadaszlicit által küldött e-mail értesítésben foglalt díjajánlatot jóváhagyásával fogad el. A díjajánlat elfogadottnak tekintendő, ha a küldést követő 3 munkanapon belül a Felhasználó azt nem vitatja. A díjajánlattal nem érintett kérdésekben a jelen ÁFF irányadó.

 1. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

3/1. A Vadaszlicit által működtetett online piactereken tranzakció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3/3. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat (aukciónál az aukciózárás) esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének (az aukció nyertesének). A Felhasználó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött termékeket a Vadaszlicit a Piactéren kívül, a Vaterával együttműködő, úgynevezett co-brand oldalakon is megjelenítse (http://babaszoba.Vadaszlicit.hu/http://ah.Vadaszlicit.hu/http://bababirodalom.hu). Kereskedői fiók esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy vételi ajánlat esetén a terméket a Felhasználó által az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően adja át.

3/4. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat számíthatja fel.

Aukciós értékesítés során az ellenérték lehet:

 • az eladó által megjelölt és elért villámár,
 • a legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a minimálárat,
 • minimálár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit.

Fix áras értékesítés esetén az ellenérték az eladó által megadott fix ár lehet.

A Vadaszlicit által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/5. A Felhasználónak a Vadaszlicit által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3/6. A Felhasználó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a Vadaszlicit online piacterén regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén a Vadaszlicit jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

3/7. Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó e ponttól eltérő szállítási díjakat határozhat meg, melyről az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban ad tájékoztatást.

3/8. Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani. Azonos kategóriában maximum tíz (10) azonos aukciót lehet hirdetni egyébként a fix áras értékesítést kell használni és a mennyiség rovatban lehet a darabszámot feltüntetni.

3/9. A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, tranzakciókat, keresőszavakat tartalmazó terméklapokat a Vadaszlicit eltávolíthatja, a sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában tranzakciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszüntetheti.

3/10. Jótékonysági árverést kizárólag a Vadaszlicit előzetes engedélyével a részletes feltételeket írásban rögzítve lehet indítani. A Vadaszlicit fenntartja annak jogát, hogy hozzájárulását indokolás nélkül megtagadja, bármikor visszavonhassa.

A Vadaszlicit által indított promóciós/jótékonysági aukciók esetén

 • az aukciót a Vadaszlicit, az adott aukcióra közölt feltételek mellett zárttá teheti;
 • a licitálókat közvetlenül telefonon megkeresheti és legalább kétszeri sikertelen telefonos kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó licitjét indokolás, előzetes értesítés nélkül törölheti.

3/11. A Vaterán kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre, hirdethető meg és adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit vagy hirdetéseit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

3/12. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat a Vadaszlicit törölheti. Ez alól kivételt képeznek a Naspers cégcsoporthoz tartozó termékek logói (többek között: TeszVesz, lealkudtuk.hu, Vadaszlicit Sztárajánlatok, eMAG).

3/13. Termékek eladását követően az Eladónak lehetősége van a Vadaszlicit által, Felhasználói részére biztosított Vadaszlicitfutár szolgáltatás igénybevételére, amely a Vadaszlicit felületén eladott termék kiszállítását teszi lehetővé. A Vadaszlicitfutár felületén keresztül megrendelt csomagkiszállítási szolgáltatás keretében az Eladó a csomagkiszállítást végző vállalkozással kerül szerződéses kapcsolatba, az Vadaszlicitfutár csupán a csomagkiszállítás megrendeléséhez szükséges online felületet biztosítja és üzemelteti.

Licitálás és vásárlás

3/14. A Vaterán – a Ptk. 6:64. §-a szerint – az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg. Jelen pontban foglaltak alól kivételt képeznek a személygépkocsi (és alkategóriái); haszongépjármű (és alkategóriái); a motor, robogó, quad (és alkategóriái), a veterán jármű (és alkategóriái); egyéb jármű (és alkategóriái) kategóriákban; illetve az ingatlan főkategória alkategóriáiban valamint a Szolgáltatás és Állás kategóriában feltöltött termékek/szolgáltatások, ahol nem áll fenn ajánlati kötöttség.

3/15. Aukciós értékesítés során adott licit csak mindkét fél (az eladó és a vevő) beleegyezésével és a Vadaszlicit által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre a Vadaszlicit nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Vadaszlicit a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el! Ha a termék/szolgáltatás feltöltését követően a termék/szolgáltatás megsemmisül, vagy – főleg szolgáltatás esetén – elérhetetlenné válik, vagy a feltöltött termék állapotában jelentős változás (pl. állagromlás) áll be, az eladó az adott tranzakciót törölheti, akkor is, ha arra érvényes vételi ajánlat (licit) érkezett (aukciótörlés). A felhasználó egy hónapban aukciótörlést kizárólag egyszer hajthat végre. Az aukciótörléssel az adott tranzakcióra érkezett vételi ajánlatok (licitek) automatikusan törlésre kerülnek. Aukciótörlés esetén a törölt tranzakció a feltöltéskor megadott tulajdonságokkal nem indítható újra.

3/16. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Vadaszlicit ügyfélszolgálatán jelzi, a Vadaszlicit jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a Vadaszlicit ügyfélszolgálatán jelzi, a Vadaszlicit jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

A fentiektől eltérően, kereskedői fiók esetén a Felhasználó a vásárlásról – a Vadaszlicit által küldött értesítéstől függetlenül – e-mail útján köteles visszaigazolást küldeni a vevő e-mail címére. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolással jön létre, a visszaigazolásban rögzített feltételek szerint.

Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely pontja miatt tiltott.

Az eladónak és a (legmagasabb licitet adó) vevőnek a vételi ajánlat megtételét követően (aukció esetén a licitálási periódus lejártának napjától számítva) 3 (három) munkanapon belül kell felvennie a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni.

3/17. A Vadaszlicit, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó vásárlási (aukciós) jogosultságait (vásárlási limit). A vásárlási limit nem vonatkozik a teljes jogú státusszal bíró Felhasználókra. Vásárlási limit fennállásáról és alkalmazásáról a Felhasználó megfelelő tájékoztatást kap akkor, ha adott tranzakcióját vásárlási limit miatt nem teljesítheti. Egyben a Vadaszlicit a vásárlási limit feloldásának módjáról is tájékoztatja a Felhasználót.

3/18. A Vadaszlicit egyedi regisztráció nélküli vásárlói jogosultsággal rendelkező Felhasználó számára korlátozott vásárlási lehetőséget biztosít, mely esetben a felhasználó által megadott e-mail és telefonszám ellenőrzése (érvényesítése) történik meg. Az egyedi regisztráció nélküli vásárlói státusz ideiglenes és egyszeri jogosultságot jelent, melyhez a Vadaszlicit felhasználói azonosítót generál. Egyedi regisztráció nélküli vásárlói státuszú Felhasználó, jelszó megadása esetén ellenőrzött felhasználói státuszú felhasználóvá válik.

3/19. Egyedi regisztráció nélküli vásárlói jogosultság esetén a Felhasználó

 • aukciós vásárlásra nem jogosult;
 • aukciós értékesítés esetén nem licitálhat, de fix áron is megvásárolható aukciós terméket megvásárolhat;
 • által vásárolt termékek (kosárban lévő termékek) legfeljebb három (3) külön felhasználótól (eladótól) származhatnak;
 • fix áras vásárlást olyan aukción nem valósíthat meg, amely aukcióra öt, vagy több minimálárat elérő/meghaladó licit érkezett;
 • fix áras vásárlást az aukció zárását megelőző egy (1) órában nem valósíthat meg;
 • számára felhasználói fiókot és annak funkcióit a Vadaszlicit nem biztosítja;
 • a tranzakciót akkor értékelheti, ha a vásárlási folyamat végén jelszómegadással fiókot hoz létre, és azzal ellenőrzött felhasználói jogosultságot szerez.

3/20. Kereskedői fiók esetén a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a Felhasználónál, mint kereskedőnél közvetlenül érvényesítheti.

 • A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak legkésőbb a Felhasználó által küldött visszaigazolással kell eleget tenni, a Vadaszlicit, technikai lehetőségek függvényében felületet biztosíthat a tájékoztatások megtételének. A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért minden esetben a Felhasználó, mint kereskedő felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági és az esetleges jótállási (garancia) feltételekre is.
 • A kereskedői fiók egyes adatai, a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így a kereskedőnek a visszaigazolásban meg kell adnia legalább az alábbi adatokat: neve (cégneve), székhelye (telephelye), vagy lakcíme, elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe), nyilvántartásba vevő bíróság, vagy hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, engedélyköteles tevékenység esetén: engedélyező hatóság megnevezése, kiadott engedélyének száma, adószáma, esetlegesen, tevékenységére irányadó magatartási kódex és annak online hozzáférhetőségének megjelölése.
 • A kereskedő elismeri, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a kereskedő köteles biztosítani. A kereskedő a terméklapon megjelenítheti, ha a termékre elállási jog nem gyakorolható, jogszabály által meghatározott kivételek miatt.

3/21. Az Üzemeltető egyes kategóriákat apróhirdetési modellben üzemeltet, azaz az abba a kategóriába feltöltött Termékeket apróhirdetésként jeleníti meg (a továbbiakban: Apróhirdetési kategória). Az apróhirdetési kategóriákról az Üzemeltető a Vadaszlicit erre szolgáló felületein tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Apróhirdetési kategóriában a termékfeltöltésre és az adott kategória használatának feltételeire a jelen ÁFF. az ezen pontban feltüntetett eltérésekkel alkalmazandó.

Az apróhirdetési kategóriába ellenőrzött státuszú vagy teljes jogú felhasználó tölthet fel terméket.

Egy adott terméknek az apróhirdetési kategóriába való tartozása esetén az adott Termék Piactérre történő feltöltésekor a Felhasználó egy apróhirdetés-specifikus terméklapon jeleníti meg az eladni kívánt Terméket.

Az apróhirdetési kategóriában történő termékfeltöltésre és termékeladásra a jelen ÁFF. 2/1. b) pontja; 2/2., 2/3., 2/4., 2/5., 2/6., 2/7., 2/8., 2/9. pontok, valamint a 2/10. pont első mondata nem alkalmazandó.

Az apróhirdetési kategóriába történő termékfeltöltés díjmentes. Az apróhirdetési kategóriában esetlegesen igénybe vett kiemelések díjkötelesek, amelyek a jelen ÁFF. mellékletében szereplő díjtáblázatban megjelölt díjakon vehetők igénybe. Az Üzemeltető a Felhasználó által a Vaterán igénybe vett szolgáltatások után a jelen ÁFF. -ben foglaltaknak megfelelően számlát állít ki.

Az apróhirdetési kategóriában történő termékfeltöltésre és termékeladásra a jelen ÁFF. 3/3., 3.4, 3/5, 3/6., 3/10., 3/14., 3/15., 3/16., 3/17., 3/18., 3/19. 6/1. pontjai nem alkalmazandók.

Az apróhirdetési kategóriában feltöltött termék terméklapján az Üzemeltető a Vaterán jellemzőtől eltérő kapcsolat-felvételi módokat is engedélyezhet. A terméket feltöltő Felhasználó által megadott telefonszám a terméklapon minden internet-felhasználó számára látható.

Az apróhirdetési kategóriában a Felhasználó a hirdetést a 30, 60 vagy 90 napra töltheti fel, amelyet lehetősége van annak lejárata előtt meghosszabbítani. Egy adott hirdetés maximum 180 napig érhető el a Piactéren.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az egyes – jelen (3/20.) pont alá tartozó (apróhirdetési) kategóriákban és/vagy alkategóriákban meghatározza az egy Felhasználó által maximálisan feltölthető hirdetések számát. Az egyes – jelen pont alá tartozó kategóriákba és/vagy alkategóriákban maximálisan feltölthető hirdetések számát az Üzemeltető zárt elektronikus rendszere jelzi a Felhasználó számára. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen rendelkezés hatályba lépésétől a maximálisan feltölthető hirdetések számát meghaladó, ugyanazon Felhasználó által feltöltött hirdetéseket a piactérről törölje, a maximálisan felölthető hirdetésszámnak megfelelő, időben korábban feltöltött hirdetéseket hagyva meg az oldalon. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez ellen kifogással nem élhet. A Vadaszlicit ezzel kapcsolatban kizár minden közvetett vagy közvetlen kártérítési igényt.

Egy adott termék/szolgáltatás a Vaterán egyidejűleg csak egy kategóriába tölthető fel, tehető ott elérhetővé. Az adott termék/szolgáltatás Piactéren való elérhetőségének ideje alatt az adott Felhasználó által a Vaterán azonos, vagy nagymértékben megegyező, lényegi eltérést nem, vagy kevéssé tartalmazó vagy az Üzemeltető megítélése szerint ugyanazt a terméket/ szolgáltatást hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel a Piactéren, fenntartja a jogot, hogy az adott terméket/szolgáltatást tartalmazó apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítsa. 1. A Vadaszlicit, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online piactér működtetését a Vadaszlicit közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Vadaszlicit semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a Vadaszlicit nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Vadaszlicit nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Vadaszlicit azonban jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Vadaszlicit kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. A Vadaszlicit nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Vaterát mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4/3. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Vadaszlicit jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Vadaszlicit jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Vadaszlicit által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Vadaszlicit által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Vadaszlicit érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Vadaszlicit jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Vadaszlicit nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Vateránál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben a Vadaszlicit online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Vadaszlicit az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Vadaszlicit a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Vaterától függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Vadaszlicit azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A Vadaszlicit online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek és a partnerszolgáltató díjszabása szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Vadaszlicit nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Vadaszlicit márkanév alatt érhetőek el. Az igénybe vett fizetési szolgáltatások (pl. PayPal) használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Vadaszlicit nem vállal felelősséget.

4/7. A Vadaszlicit kizárja felelősségét az authorizációs célú tranzakció során felmerülő hibákért és fenntartja jogát, hogy az authorizációs célú tranzakciót külön indokolás nélkül sikertelennek tekintse.

 1. Tiltott termékek és szolgáltatások

A Vadaszlicit által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése és/vagy hirdetése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
 • dohánytermékek, elektronikus cigaretták, utántöltő folyadékok, dohányzást imitáló elektronikus eszközök és alkatrészek, füst nélküli dohánytermékek, valamint az új dohánytermék-kategóriák;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve a Vadaszlicit azonosítókat is;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • szexuális szolgáltatás;
 • álláshirdetés, amelynek nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva nem pontosan körülhatárolhatóak a meghirdetett álláslehetőség paraméterei, lényegi jellemzői, illetve burkoltan igyekszik nem megengedett tartalmakat megjeleníteni, így különösen, de nem kizárólagosan klubtagságot, regisztrációs díjat említ, MLM rendszerbe történő belépést (otthonról végezhető munkaként) tüntet fel.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Vaterával kötött egyéb szerződése, vagy a jelen ÁFF. bizonyos termékkategóriák tekintetében azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Termékfajta

További feltételek

A termékleírásnak tartalmaznia kell

Állatok

Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

Élelmiszerek

Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Vaterára.

Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.

Dohányipari termékek/kellékek

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó a termék listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával és árusításával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A tranzakció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával és árusításával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Vadaszlicit által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra.

Alkoholtartalmú italok

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a
Gyűjtemény kategóriában, mint gyűjtött termék, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet meghirdetni;
Delikátesz kategóriában, +18-as alkategóriában lehet meghirdetni.

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)

Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó).

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A tranzakció indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, nem másolt.

Fegyver

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni.

A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

Nemesfém tárgy (ezen belül ékszer, befektetési arany stb.)

A forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet (üzletszerű vállalkozási tevékenység) folytató eladónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága által kiadott tevékenységi engedéllyel és regisztrációs számmal (PR szám) kell rendelkeznie.

Ékszereken magyar, vagy azzal egyenértékű fémjelet és névjelet kell feltüntetni.

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

 1. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Vadaszlicit felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Vadaszlicit semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

6/2. A Vadaszlicit fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Vadaszlicit jogosult a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

6/3. A Vadaszlicit fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Vadaszlicit értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával, vagy a Vadaszlicit megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a Piactér működése tekintetében vagy az alábbi kritériumok szerint a Vadaszlicit szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Vaterával (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Vaterán keresztül történt);
 • információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
 • információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakció (aukció) vagy üzenet is, amelyet a Vadaszlicit értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;
 • információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
 • információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
 • információ, amely a Vaterával kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

6/4. A Vadaszlicit fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Vadaszlicit a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

 1. Moderálási alapelvek a Vadaszlicit fórumain

7/1. A Vadaszlicit fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Vadaszlicit szolgáltatásaival, az online adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat. A Vadaszlicit fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

7/2. Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a Vadaszlicit fórumain:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (pl. Skype, Messenger, Viber, ICQ, stb), bankszámlaszám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése.
 • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, a Vaterától kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Vadaszlicit moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topic esetleges törléséről.
 • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése.
 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek. A “Keresem” fórumtémában a keresett termékre bármely felhasználó ajánlatot tehet, ha rendelkezik a keresett termékkel. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők.
 • A fórumokban tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámlaszám, egyéb).
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

7/3. A hozzászólások valóságtartalmáért a Vadaszlicit semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása a Vadaszlicit – vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Vadaszlicit indokolás nélkül törölheti.

7/4. A Vadaszlicit a fórumok moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

7/5. A Vadaszlicit továbbá fenntartja annak jogát, hogy topikokat áthelyezzen, szerkesszen, valamint a Felhasználó hozzászólását, értesítés nélkül egy másik topikba helyezze át, amennyiben hozzászólása nem a topik témájához kapcsolódik.

7/6. A jelen ÁFF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Vadaszlicit fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

 1. Személyes adatok védelme

8/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Vadaszlicit a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és az ott rögzített külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Vadaszlicit csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Vadaszlicit fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a Vaterát üzemeltető Licit Termékkereskedelmi PJT szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a Vadaszlicit hivatalos értesítésekről.

8/3. A Vadaszlicit hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus és általános hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel a Vadaszlicit a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a felhasználói fiókban megadott lakcímre küldött küldeménnyel, vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 10-14 óra között) élhet. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a Vadaszlicit által a www.Vadaszlicit.hu/PR oldalon megadott e-mail vagy levélcímén, valamint ügyfélszolgálati Kapcsolatfelvétel pontján keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek hirdetéseit is tartalmazhatják.

8/4. A Felhasználóról a Vadaszlicit által nyilvántartott adatok, a Vadaszlicit által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Vadaszlicit az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

8/5. A Vadaszlicit a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Vadaszlicit köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

8/6. Az authorizációs tranzakció során külön személyes adat nem kerül felvételre, a Vadaszlicit az authorizációs tranzakció során bankkártya adatokhoz nem fér hozzá.

8./7. Kereskedői fiók esetén az eladó vállalja és szavatolja, hogy megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően biztonságosan történjen.

 1. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. A Vadaszlicit Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Vadaszlicit Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9/2. A Vadaszlicit a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. “live chat” funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető a Vadaszlicit részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, a Vadaszlicit felelősséget nem vállal.

9/3. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Vadaszlicit szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül, ahol a kereskedő e-mailcímeként a fogyasztovedelem@Vadaszlicit.hu szolgál.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó a Vadaszlicit szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://www.nfh.hu/node/4535), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu.

 1. További információk

További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak, amelyek a jelen ÁFF elválaszthatatlan részét képezik.

A Vadaszlicit adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatója (Adatkezelési tájékoztató)

A Vadaszlicit aktuális árlistája

A követeléskezelés folyamata (Consequence)

A követeléskezelés folyamata (Intrum)

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Vadaszlicit online piacterén megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Vaterát a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Kérjük, töltse ki az alábbi márkavédelmi űrlapot, majd megfelelően aláírva jutassa el részünkre postai úton, vagy faxon.

Jelen dokumentum az ÁFF 2019. augusztus 30. napjától hatályos verziója.

 

Főmenü